Glas Branche Organisatie (GBO)

Glas Branche Organisatie De GBO is de ondernemersorganisatie van de glasbranche. Bij GBO zijn vele vlakglas ondernemingen aangesloten.

Overleg met Ministeries (VROM, SZW en O&W), provinciale en gemeentelijke overheden en met tal van branchegerichte instellingen en organisaties behoren tot het dagelijkse werk van de GBO.

Als vertegenwoordiger van de ondernemingen in de glasbranche heeft de GBO zitting in diverse bedrijfstakbesturen.

Meer informatie vindt u op de website van Glas Branche Organisatie.