ISO-certificering

ISO 9001

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat. Wij van Swinkels Glas zijn een ISO-gecertificeerd bedrijf. Zo staat bijvoorbeeld ons kwaliteitsbeleid op papier en is de communicatie naar onze medewerkers optimaal en conform de normering. Wij moeten zorgen voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van onze klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten onze bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.

ISO 14001

Swinkels Glas  is ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde norm/standaard met eisen voor een gedegen milieumanagementsysteem.  Iso 14001 wordt ontwikkeld en geactualiseerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om binnen Swinkels Glas  continue een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 26000

Swinkels Glas hanteert de doelstellingen van ISO 26000 (Internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen) en heeft de doelstellingen ook geborgd binnen de organisatie.

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO, ook genoemd: ‘Guidance on Social Responsibility’.

ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties.

ISO 26000 heeft als doel een uniform MVO-begrippenkader te creëren.

ISO 26000 is toepasbaar voor alle organisaties, ongeacht hun type, omvang, sector en locatie.

ISO 26000 biedt zodoende ondersteuning aan organisaties in zowel de publieke als de private sector.

ISO 26000 is een richtlijn: een hulpmiddel in plaats van een certificeerbare norm of managementsysteem. Het toepassen van de richtlijn is vrijwillig.

ISO 26000 en de ISO 14001 hebben als doelstelling om zowel de duurzame, als de sociaal maatschappelijke kant van de onderneming zo breed mogelijk te borgen en uit te dragen.

WAT U MAG VERWACHTEN VAN DE ISO-CERTIFICATIE:

Als een bedrijf een ISO-certificering heeft ontvangen dan is dat een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet en wel op een vooraf gestelde en gestructureerde manier .

De norm is er dus op gericht organisaties te helpen de klanttevredenheid te verhogen. Het volstaat dus niet alleen dat er een product geleverd wordt dat exact voldoet aan de gestelde eisen, maar er moet ook voor gezorgd worden dat het product (of dienst) dat geleverd wordt leidt tot tevredenheid bij de klant.

Meer informatie over ISO en bureau Veritas vindt u hier.