ISO-certificering

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat. Wij van Swinkels Glas zijn een ISO-gecertificeerd bedrijf. Zo staat bijvoorbeeld ons kwaliteitsbeleid op papier en is de communicatie naar onze medewerkers optimaal en conform de normering. Wij moeten zorgen voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van onze klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten onze bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.

WAT U MAG VERWACHTEN VAN DE ISO-CERTIFICATIE:

Als een bedrijf een ISO-certificering heeft ontvangen dan is dat een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet en wel op een vooraf gestelde en gestructureerde manier .

De norm is er dus op gericht organisaties te helpen de klanttevredenheid te verhogen. Het volstaat dus niet alleen dat er een product geleverd wordt dat exact voldoet aan de gestelde eisen, maar er moet ook voor gezorgd worden dat het product (of dienst) dat geleverd wordt leidt tot tevredenheid bij de klant.

Meer informatie over ISO en bureau Veritas vindt u hier.